Centrum

centrum

Binnenstad: er staat veel te gebeuren …

Na het gereed komen van Stadskwartier, Stadshuis en de Kom en de Markt en de flats aan de Schakelstede (Mitros) is het een poosje stil geweest rond de bouwplannen in de binnenstad. Maar de afgelopen maanden heeft de gemeente zich weer flink geroerd waardoor de komende jaren weer flink veel zal veranderen.

Even een aantal ontwikkelingen op een rijtje:

De HN-locatie

De grond tussen de Herenstraat en de Noordstedeweg, de zogenaamde HN-locatie, was oorspronkelijk bestemd voor kantoren. Omdat er in Nieuwegein meer behoefte is aan extra woningen in plaats van kantoren, is het voorstel om woningen te ontwikkelen in plaats van kantoren. Deze wijziging van bestemming moet nog officieel vastgelegd worden in een actueel bestemmingsplan. Deze actualisatie bestemmingsplan gaat van start in 2017. In 2015 is ontwikkelaar Blauwhoed betrokken geraakt bij de nieuwbouwplannen van de Karwei aan de Herenstraat. Blauwhoed heeft aangegeven ook interesse te hebben in het ontwikkelen van de naastgelegen HN-locatie en heeft een optie genomen op de grond. Naast de ruimtelijke kaders die vastgesteld zijn in het Bestemmingsplan 2007 en het Ontwikkelingsplan voor de Binnenstad 2013 heeft de gemeente een aantal voorwaarden meegegeven aan Blauwhoed. Bijvoorbeeld dat het plan goed aansluit op het gebied Herenstraat/ Kruyderlaan en dat het groene karakter zoveel mogelijk behouden blijft. Een andere voorwaarde is dat belanghebbenden vroegtijdig betrokken worden bij de uitwerking van het plan. De eerste schetsen zijn door Blauwhoed gepresenteerd op 24 januari jl. Veel bewoners zijn daarbij aanwezig geweest. Hoewel niet iedereen blij is met deze ontwikkeling waren de meeste reacties aan de positieve kant. De komende maanden werkt Blauwhoed de plannen verder uit die vervolgens nog voor inspraak in de raadscommissie ROM en in de raad worden behandeld.

Reactie wijkplatform

De ontwikkeling van de HN-locatie staat al langer op de rol. Met de ontwikkeling van deze locatie naar woningen, samen met de verdere ontwikkeling van Karwei locatie (hoort niet bij Binnenstad) en de Doorslagzone maakt het wijkplatform zich vooral zorgen over de verkeerssituatie op de Noordstedeweg en alle aan- en afvoerwegen naar/ van het Centrum. We hebben daarvoor extra aandacht gevraagd aan het College samen met het Wijkplatform Jutphaas-Wijkersloot.

Doorslagzone

De binnenstad houdt op dit moment op bij het zogenaamde stadsbalkon aan de achterkant van het stadshuis. De groenstrook tussen de binnenstad en de stadsboulevard was ooit bedoeld voor kantoren bouw, waaronder de beruchte Palmtorens. Ook hier viel door de economische omstandigheden de afgelopen jaren de verdere ontwikkeling stil. Ontwikkelcombinatie NEOO / Koopmans ontwikkelt nu 450 woningen voor deze locatie.

De ontwikkelcombinatie NEOO en TBI onderneming Koopmans Bouwgroep hebben recent een reserveringsovereenkomst getekend met de gemeente Nieuwegein voor de ontwikkeling van de Doorslagzone (het gebied tussen het Stadshuis en de Stadsboulevard) met circa 450 woningen met een parkeergarage. Het woningprogramma zal bestaan uit een mix van huurwoningen en vrije sector koopwoningen. De Doorslagzone moet zo een aantrekkelijke plek worden om te wonen, te werken of te recreëren. Een plek met kwaliteit, sfeer en gezelligheid. Architectenbureau Rijnboutt uit Amsterdam is verantwoordelijk voor het concept ontwerp.

Sander van Oss (NEOO): ’Met dit nieuwe hoogwaardige plan komt de afronding van het oostelijk deel van de binnenstad een grote stap dichterbij. Het plan omvat een gevarieerd aanbod aan woningen met prachtig uitzicht over de Doorslag. In het hart van het plan komt een nieuwe ontmoetingsplek: een pleintje waar je in de zon op het terras kunt genieten van de bootjes die voorbij komen varen.’


Wethouder Hans Adriani: ‘In de binnenstad van Nieuwegein streven we naar een plezierige combinatie van wonen, werken en verblijven. De plannen van NEOO voorzien in een behoefte aan appartementen en aanvullende voorzieningen in de binnenstad. We zijn blij met deze volgende stap om de binnenstad te versterken en te verlevendigen."

Reactie wijkplatform

In februari is er ook over deze locatie een bijeenkomst geweest. Dat deze ontwikkeling er aan zat te komen wisten de meeste bezoekers wel. En het is voor het afmaken van de binnenstad wel hard nodig. Hopelijk hebben de plannen een gunstige invloed op de doorstroming van de binnenstad naar het stadsplein en de stadsboulevard. En we zijn zeer benieuwd naar de zon en wind berekeningen voor de omgeving. De eerste schetsen van NEOO zien er veel belovend uit wat het groene uiterlijk betreft maar dat zullen uiteindelijk vooral de toekomstige bewoners moeten doen. Zoals al bij de HN-locatie opgemerkt zullen de plannen wel een wissel trekken op de verkeersituatie.

Luifelstede

In 2015 heeft de gemeenteraad ingestemd met de (tijdelijke) opvang van mensen met een verblijfsvergunning (ook wel statushouders genoemd) in het voormalige zorgcentrum Zuilenstein. Nu die periode van opvang op deze locatie is afgesloten heeft de raad in oktober 2016 aangegeven het een goed idee te vinden om statushouders weer te huisvesten op één gemeenschappelijke locatie. Deze locatie zou dan geschikt moeten zijn voor 100 tot 150 statushouders, voor de duur van circa 5 jaar. Ook sprak de gemeenteraad de wens uit om de Luifelstede voor dit doel te gebruiken. De gemeente heeft op verzoek van de raad het (bijna) leegstaande kantoor aan de Luifelstede aan de west kant van de binnenstad daarvoor onderzocht en geschikt bevonden. Daarbij heeft de gemeente aangegeven deze plek niet alleen geschikt te vinden voor statushouders maar ook voor andere urgente woningzoekenden.

Vervolg

Nu zeker is dat de Luifelstede doorgaat, worden afspraken gemaakt met de eigenaar over de verbouwing van de Luifelstede en zijn vergunningen aangevraagd. Met de verbouwing wordt zo snel mogelijk gestart. Het COA bepaalt welke statushouders aan Nieuwegein worden toegewezen. Uiteraard gaat de gemeente met het COA in overleg over wie worden toegewezen. Zekerheid is er echter niet, het COA bepaalt uiteindelijk. De ervaringen bij Zuilenstein waren positief. De Luifelstede wordt uiterlijk het tweede kwartaal van dit jaar in gebruik genomen.

Reactie wijkplatform

We verwelkomen de statushouders en andere woningzoekenden in onze wijk. Wel maken we ons zorgen over de situatie voor kinderen rondom het pand. De locatie is niet heel groen en heeft geen speelvoorzieningen en is bovendien aan een van de doorgaande wegen van Nieuwegein gelegen. Dat maakt de kans op gevaarlijke situaties groter. We vinden dan ook dat daar extra aandacht voor moet zijn.

West, stationsgebied

Minder concreet maar in de komende maanden ook relevant zijn de ontwikkelingen in West en vooral het gebied rond het tram en bus-station. De komst van de Uithoflijn, waarbij de tram wordt doorgetrokken naar de Uithof en er een ander type tram wordt gebruikt heeft tot gevolg dat alle tram haltes, dus ook die in het centrum bij de oude Kom en de halte Merwestein, op de schop zullen moeten. Al was het alleen maar omdat die verlaagd moeten worden voor de nieuwe trams. Maar het gehele gebied rond tram en busstation wordt nu bekeken, ook in samenhang met de plek waar de voormalige dansschool stond die is afgebrand. Daar is echter nog geen echt zichtbare activiteit te zien. We houden het in de gaten wat hier verder gaat gebeuren….


Copyright @ All rights reserved

OVER HET WIJKPLATFORM


De Stichting Wijkplatform bestaat uit betrokken bewoners uit de wijken Centrum en Merwestein die proberen in samenwerking met o.a. de gemeente de leefbaarheid en de veiligheid in de wijken te vergroten.CONTACT MET HET WIJKPLATFORM


E.  info@centrummerwestein.nl

W. www.centrummerwestein.com

ONZE PARTNERS